1-5 års gennemgang

Hvad er 1-5 års gennemgang?

I en byggekontrakt med Lunøe Byg aftales der en 1- og en 5-års gennemgang af byggeriet, så vi kan sikrer udbedring af fejl ved byggeriet, som opstår efter aflevering af byggeriet.

Gennemgangene, også kaldet eftersynet, foregår sammen bygherren.

Konstateres fejl ved det udførte arbejde, udbedres fejlene umiddelbart efter gennemgangene.  

Hvordan foregår gennemgangen?

Ved det første eftersyn, 1-års eftersynet, skal datoen for gennemgangen aftales på forhånd gennem en skriftlig indkaldelse. Indkaldelsen skal ske med højst 60 og mindst 20 dages varsel. Det samme gælder for 5-års eftersynet, men her gælder det også, at eftersynet skal være udført senest 30 dage før perioden på de 5 år er udløbet.

Normalt fungerer det sådan, at bygherren på forhånd har noteret de fejl og mangler, som bygherren ønsker medtaget ved gennemgangen.  Under gennemgangen skal bygherren og hovedentreprenøren blive enige om de konstaterede fejl, og notere dem i en såkaldt eftersynsprotokol som afslutningsvis underskrives af begge parter.

Hvad betegnes som fejl/mangel efter 1 eller 5 år?

Fejl kan være fejl ved udførelsen, funktionsfejl, fejl ved materialer eller fejl, som kan henføres til projektmaterialet. Almindelig slitage eller skader påført af bygherren ved brug, betragtes ikke som en fejl.

Kontakt os

5123 4145

Får du ikke fat i os telefonisk, så udfyld nedenstående formular og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Menu