Kvalitetssikring

Systematisk overblik over byggeprocessen

Ved offentligt byggeri er det obligatorisk at foretage kvalitetskontrol under byggeforløbet. Men ofte vælger mange private virksomheder og privatpersoner også at få foretaget kvalitetssikring i forbindelse med renoveringsopgaver. En systematisk kvalitetssikring af byggeriet er med til at sikre, at byggearbejdet lever op til de forventninger, som den enkelte bygherre har.

Kvalitetssikring er et godt redskab til at forebygge fejl og mangler ved byggeriet. Lunøe Byg kan gennem løbende kvalitetssikring sørge for, at det udførte arbejde og kvaliteten af materialerne lever op til bygherrens forventninger – og giver et færdigt byggeri af høj kvalitet.

Kvalitetssikring hos Lunøe Byg

Hos Lunøe Byg indgår systematisk kvalitetssikring, som en del af samarbejdet, hvor vi under byggeprocessen løbende har fokus på at dokumentere og verificere den ønskede kvalitet på det udførte arbejde, så det færdige produkt lever op til kundens krav.

Vores erfaring inden for byggebranchen gør os i stand til – allerede i planlægningsfasen – at identificere og tilrette mangler og tekniske problemer ved byggeprojektet.  Vi har et bredt materialekendskab, og vi har stor erfaring med udførelsesmetoder under byggeprocessen. Det betyder at vi ved, hvilke områder vi skal have særligt fokus på under byggeforløbet for at forebygge fejl og mangler.

Kvalitetssikring er et vigtigt led i byggeprocessen for os som hovedentreprenør og for jer som bygherre.

Ved afslutningen af ethvert byggeri leverer vi en kvalitetssikringsmappe med blandt andet fotodokumentation og beskrivelse af det udførte arbejdet.

Hos Lunøe Byg ved vi, at stadig flere bygherrer stiller høje krav til kvaliteten af byggearbejdet, der udføres i forbindelse med nybyggeri og renoveringer. Vi er derfor kvalitetsorienterede i vores funktion som hovedentreprenører og kvalitetssikring af alt arbejde medtænkes allerede fra begyndelsen af i samarbejdet.

Vi lægger vægt på, at enhver bygherre er tilfredse med det færdige resultat, og derfor sætter vi bygherrens behov og forventninger i fokus for hele byggeforløbet.

Kontakt os

5123 4145

Får du ikke fat i os telefonisk, så udfyld nedenstående formular og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Menu