Udbudsmateriale

Udførlig beskrivelse af processen

Inden et større byggeprojekt sættes i gang udformes et udbudsmaterialer som er en detaljeret beskrivelse af byggesagen. Udbudsmaterialet indeholder mere uddybende informationer om byggesagen end et almindeligt tilbud, og beskriver indholdet af det enkelte projekt så detaljeret, at den for både entreprenør og bygherre klargør de aftalte rammer for byggesagen.

For bygherren kan udbudsmaterialet sikre, at der er klare aftaler i alle faser i byggeprocessen. I udbudsmaterialet fastlægges blandt andet plantegninger, materialer, budget og tidsperiode. Opstår der under byggesagen eller ved byggesagen afslutning spørgsmål om meromkostninger, kan en projektbeskrivelse afklare om ydelsen, som udløser spørgsmålet om meromkostninger, ligger indenfor eller udenfor rammerne af byggeaftalen. Udbudsmaterialet er dermed et effektivt værktøj til at sikre at de aftaler, der indgås mellem bygherre og entreprenører overholdes.

Investering i klare aftaler

Der er omkostninger forbundet med at lave en projektbeskrivelse, fordi den kræver et dybdegående tværfagligt arbejde mellem alle parter i byggeprocessen. Det er en god investering, da den sikrer, at der ikke opstår misforståelser i forbindelse med kvalitet, pris, tid og ekstra omkostninger. Projektbeskrivelsen er et vigtigt redskab i byggeprocessen, der bedst muligt tilsikrer bygherren, at byggeriet udføres på bedste vis efter bygherrens ønsker og forventninger.

Lunøe Byg har mange års erfaring med byggebranchen og har deltaget i omfattende byggeprocesser. Ved kalkulering af bygningsarbejder jf. projektbeskrivelser tages der udgangspunkt i retningslinjer og erfaringer fra større byggeprojekter som uden problemer kan eskaleres ned i mindre byggerier for at optimere arbejdsprocesser og sikre høj kvalitet.

Byggebeskrivelse og byggestyring

Lunøe Byg samarbejder tæt med arkitekter, ingeniører og rådgivere, som står for udarbejdelse af grundige projektbeskrivelser.

Står vi for en hovedentreprise, sikrer vi at arbejderne udføres efter den gældende projektbeskrivelse.

Vi står gerne for byggestyringen for bygherrer, der har fået udarbejdet en projektbeskrivelse.

Hos Lunøe Byg har vi en bred erfaring med ledelse af omfangsrige byggeprocesser, og vi har derfor kompetencerne til at varetage styringen og kvalitetssikre ethvert byggeprojekt.

Kontakt os

5123 4145

Får du ikke fat i os telefonisk, så udfyld nedenstående formular og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.

Menu